Olga Overby's slægt.

Olga Overby er født i Serup den 10. oktober 1904, og hendes døbenavn er Olga Nielsine Kristiansen Møller – og hun er virkelig af møller-slægt! I det følgende lille afsnit gives der en kortfattet forklaring på, hvordan det hænger sammen!
Hendes forældre – gårdmand Niels Kristiansen Møller (3/6 1873 – 19/4 1929) og hustru Ane Marie Jensen (20/10 1880 – 15/11 1936) – drev et gårdmandsbrug på Serup Mark.

Resendal Mølle er beliggende på Resendalvej 16. Vejen går fra Resenbro mod vest over Gudenåen op mod Nordre Højmarksvej, Silkeborg. Den store opdæmmede mølledam ligger der stadigvæk ovenfor gården på vestsiden.

Niels Møllers bedstefar, Christian Rasmussen, var ejer af Resendal Mølle, der lå – og ligger – lidt vest for Resenbro ved Silkeborg. Efter Christian Rasmussen blev slægtsnavnet derefter Christiansen – eller Kristiansen – men Møller-navnet fik de også hæftet på sig, og til sidst – i 1905 – skifter slægten så Kristiansen ud med Møller, når det nu alligevel var det, de blev kaldt!
Niels Møllers børn: Jens, Olga og Ester får dog alle også mellemnavnet Kristiansen.

Mølleren i Resendal Mølle er gift 2 gange og får en masse børn. Med sin første hustru, Cisilia Michelsdatter (* 1791 † 6/6 1838) får han 5 børn, og med sin anden hustru, Bodil Marie Rasmusdatter, får han også 5 børn.
Den ældste af Bodil’s børn, Jens Christiansen (* 24/5 1844 ), bliver den 20/4 1870 gift med Nielsine Nielsen (* 4/5 1839 ), som vist nok kom fra Hørup ved Kjellerup? Efter giftermålet flytter de til Serup, hvor de har erhvervet et landbrug på Serup Mark.

Jens og Nielsine får 3 børn, og den mellemste, Niels Kristiansen Møller, bliver som ovenfor nævnt gift med Ane Marie Jensen, og forældre til min mor, Olga, og dermed mine bedsteforældre! Jeg har dog aldrig truffet dem, da de var døde og borte længe før jeg blev født!

Min mormor, Ane Marie Jensen, kom fra en gårdmands-familie i Iller ved Ans og var den yngste af en børneflok på 4 – 3 piger og én dreng.

Jeg har lavet 2 slægtstavler, der måske kan hjælpe lidt med til at få styr på person-galleriet. Der mangler dog en del data, men der kan forhåbentlig suppleres senere?

Niels Møller’s slægt

Ane Marie Jensen’s slægt