Toldattest registrerings-attest og benzin-tildelinger!