En sommerdag i 1899 el. 1900 er man trukket i søndagstøjet på gården i Hingeballe, for fotogra-

fen er kommet på besøg. Der blev taget 3 billeder den dag – måske flere, men kun 3 er bevaret,

og det er de ældste fotografier af gården, der er bevaret(?) – så vidt jeg kender til!

Fem personer kan identificeres – nemlig: Knud Overby, Dorthea Overby og børnene Eline, Peder

og Kirstine (Kis). På billedet (billederne) er der desuden 2 – 3 personer som ikke kan navngives.

Sandsynligvis tjenestefolk.

Billederne er enestående – meget interessante – først og fremmest fordi de er bevarede! Men

også på den måde, de er arrangerede – den måde personerne er opstillet på!

Man skal jo lige huske på, at dengang var det ret besværligt at blive fotograferet, idet man skulle

sidde / stå i en fikseret stilling – uden at bevæge sig – i et antal sekunder – mens der blev ekspo-

neret. Hvis man bevægede sig, blev billedet af personen sløret, og så måtte man tage det om igen

og igen.

Det kunne naturligvis være vanskeligt, når der medvirkede børn, og så måtte man til sidst gå på

kompromis. På billedet herunder ses det, at Eline f.eks. er blevet noget sløret!

   

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

                                                                                                     Knud

 

                                                                                                                     Dorthea

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                         Peder  

                                                                              Eline

                                                                                                    Kirstine

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

På billedet ovenfor er personerne anbragt oppe i marken så gården ses mod vest.

På det næste billede er man rykket tættere på gården, der nu ses mod nordøst!                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og til sidst er man rykket ned i engen sydvest for gården – neden for skoven!