Vi finder Hingeballe Skovgård i Hingeballe, Hinge Sogn ─ tæt ved Hinge Sø og

ca. 5 km sydøst for Kjellerup i Midtjylland.

 

 

Kjellerup Kommune var 

den sydligste af kommu-

nerne i det gamle (ind-

til 2007) Viborg Amt.

 

Efter 2007 er den en del

af Silkeborg Kommune

i Region Midtjylland.

 

Den gamle kommune-/

amtsgrænse mod syd

forløb langs Alling Å og

gik gennem Alling Sø

og Hinge Sø.

 

 

 

 

 

 

Klik på billedet for at

komme tættere på.