pouline1Ane Pouline Rasmussen – født d. 1/6 1831 i Balle Sogn – datter af

Rasmus Christensen, Slaatorn (Slåtjørn), Balle Nørremark (Skægkær)

 

I Peter Nielsen’s bog: ”Fra Hinge Sogns Fortid” – skriver han ganske

kort om den Ane Pouline, der bliver gift med Peder Knudsen Overby i

1858, at hun ”vistnok kom fra Balle?”

Ikke mange oplysninger om den person, der næsten i sidste øjeblik

kommer og ”redder slægten”. Peder’s første kone, Marie Kirstine Mad-

sen, som han i en alder af 45 år bliver gift med i 1855, dør jo allerede

2 år efter i 1857 – uden at have født nogen børn.

Men hun er jo en spændende person, denne Pouline, og heldigvis fand-

tes der imellem alle de gamle gemte dokumenter fra 10a en uanseelig

lille ”Koekoppe Indpodnings Attest”, hvoraf det fremgik, at ”Rasmus

 Christensens Datter: An(n)e Pouline  fød i Slaatorn og boende i

 Slaatorn 4 Aar gammel” var blevet indpodet med kokopper den 25                   Ane Pouline ca. 1885?  

maj 1835 af en læge(?) fra Frederiksdal(?).

Se, det var jo en væsentlig oplysning! Nu lå det fast,

kokoppeat hun sandsynligvis var født i Balle i 1831   og 

et sted, der hed Slaatorn (Slåtjørn)!

På nettet under Kort- og Matrikelstyrelsen finder

man så et gammelt kort over Balle Sogn, og spændt

begynder man at lede efter stednavnet – eller gård-

navnet: Slaatorn – eller noget, der evt. kunne min-

de derom.

Og ganske rigtigt – ude i den nordlige del af sognet

– tæt ved det, der i dag kendes som Skægkær –

ligger der faktisk en gård, der på kortet kaldes

Slaatorn!

Hip hurra!   fantastisk – så fandt jeg måske allige-

slaaentornvel  min oldemors fødested!

Nu er det sådan, at jeg faktisk kendte noget til går-

den og dens daværende ejer: Hans Bak – en ældre

enkemand, der for længst havde rundet de halvfems.

Gad vide, om han også tilhørte Poulines slægt?

Jeg forhører mig på Lokahistorisk Samling på Silke-

borg Bibliotek – for måske der at få oplysninger om

stedet Slaatorn, og de giver mig en kontakt til en hr.

Vagn Lihn Kristensen, og han er ikke en ”hr. hvem

som helst”, skulle det senere vise sig! Han vidste

nemlig en masse om Balle Sogn – har slægtsforsket

i årevis og bl.a. skrevet gårdhistorie for samtlige(?)

gårde i Balle Sogn, og dermed også for Slaatorn,

matr.nr. 20a, Skægkær, Balle Sogn, Viborgvej 72.

(Se Vagn Lihn Kistensen’s sider om Balle Sogn’s historie her!)

I det materiale, som Vagn Lihn venligst har ladet mig kigge i, er ejerskabet for Slaatorn beskrevet tilbage

fra en gang i 1700-tallet, og først i 1832 bliver gården overtaget af Poulines far, Rasmus Christensen.

Men fra da af har gården tilhørt slægten, viser det sig, og dens nuværende ejer (efteråret 2005), Hans Egon

Bak, er dermed også Poulines slægtning – og dermed – godt nok noget langt ude kan man sige – i familie

med Overby’erne fra 10a i Hingeballe!

Men, men - min oldemor og Hans Bak’s oldemor er jo søstre – så længere ude er det altså ikke!

Jeg nåede desværre ikke ud og fik hilst på min gamle fjerne slægtning på Slåtjørn. Hans Bak døde i 2006!

(Se Pouline’s slægtstavle her!)