Forklaring til slægtstavle:

 

I 1719 hedder fæsteren på matr.nr. 10a Anders Pedersen, og han er den første, der tilhører

slægslinien på denne foreløbige slægtstavle, men der er ingen tvivl om, at slægtens sammen-

hæng med gården går endnu længere tilbage.

Sønnen Knud Andersen overtager fæstet i 1749 og er forinden blevet gift med Inger Cathrine

Jensdatter fra Frausing.

En anden søn, Jens Andersen, overtager Toftegården, matr.nr. 3a i 1749 og bliver gift med

Maren Jensdatter (søster til Inger Cathrine?), der er født 1728.

Toftegården i Hinge findes ikke mere. Den lå mellem kirken og Frits Hermansens gård. Der

findes et billede af gården i Peter Nielsens bog.

En 3. søn af Anders Pedersen, Rasmus Andersen, bliver i 1742 fæster af matr.nr. 4a, Tingskri-

vergården.

Knud fra 10a dør allerede i 1760,  41 år gammel,  og samme år bliver enken gift med Peder

Rasmussen Overby, søn af Rasmus Pedersen fra matr.nr. 8a beliggende i Overbyen.

Her sker den første krydsning af de to Overby-slægter fra 8a og 10a!

Deres søn, Knud Pedersen Overby, overtager fæstet i 1798 og frikøber umiddelbart derefter

ejendommen. Samtidig sker der en udflytning til Hingeballe Skov.

Knud bliver i 1808 gift med sin kusine Ane Jacobsdatter, datter af Jacob Rasmussen Overby fra

matr.nr. 8a.

Her sker så den anden krydsning af de to slægter!

Knud og Anes søn, Peder Knudsen Overby, overtager gården i 1843 og bliver i 1855 gift med

pederknudsenMarie Kirstine Madsen fra Hingeballe. Han er da 45 år! Marie dør

allerede 2 år efter, og Peder bliver gift på ny i 1858 med Ane Pou-

line Rasmussen fra gården Slåtjørn i Skægkær, Balle Sogn. Hun

er da 27 år. Peder er nu blevet 48 og har stadigvæk ikke fået no-

gen arvinger.

Men Pouline kommer og redder slægten og sætter 2 børn i ver-

den: Ane Marie Kirstine Knudsen f. 9/4 1859, og Knud Pedersen

Overby f. 28/1 1862.

Peder dør i 1892 i en alder af 82 år   kommer vist af dage ved

en ulykke – fald ned ad en trappe? Pouline dør i 1897 – kun 66 år

gammel.

Datteren Ane Marie Kirstine Knudsen er en meget spændende

person, der allerede i en alder af 17 år bliver gift med Niels Frits

Nielsen, ejer af Lindegården i Serup. Det er gården, der ligger           Peder Knudsen Overby ca. 1885

lige over for Serup Kirke.  (Se Frits-slægten her)                                               

Niels Frits og Ane Marie når at sætte 8 børn i verden, inden Niels Frits pludseligt i 1896 i en for-

holdsvis ung alder dør af et akut sygdomstilfælde. Ane står nu alene med børneflokken, hvoraf den

ældste kun er 18 år.                                                               

Hun får nu en ung bestyrer, Anders Bernhard Magnussen, ansat til at hjælpe med gårdens drift. Han

var i forvejen forlovet med en pige, men Ane Marie og Anders forelsker sig i hinanden, og i 1899

bliver de gift i Serup Kirke.

Det vakte en del opstandelse, for hvordan nu med børnene og gården o.s.v.?

Det blev nu arrangeret således, at de 2 ældste børn, Frits og Peder, skulle overtage Lindegården.

Ane Marie og Anders købte så en ejendom i Midstrup  flyttede dertil og tog de yngste børn med

sig. De ældste af børnene blev i Serup, hvor deres farmor stadig var til at passe dem. I 1900 føder

anemarie1Ane Marie en lille datter, Gerda Marie Magnussen.

Nu skete der det, at de yngste børn kom til at savne deres hjem og

farmor i Serup, og nogle af dem kom derfor tilbage til deres fødested.

Desværre gik det ikke godt med ejendommen og økonomien i Mid-

strup, så allerede efter et par år måtte de dreje nøglen om og forlade

stedet og vende tilbage til Serup, hvor de købte et lille hus med lidt

jord til – ikke så langt fra Lindegården.

I 1902 – kun 3 år efter deres bryllup – sker der så noget tragisk i den

lille hjemvendte familie. Anders omkommer ved en vådeskudsulykke.

Han var taget alene på jagt i Serup skov – som så mange gange før –

men kommer ikke hjem som normalt. Ved en eftersøgning bliver han

fundet død ude i skoven – er tilsyneladende kommet til at skyde sig

selv ved et uheld?

Nu er Ane Marie alene igen – bliver foreløbig boende i Serup, men

senere i livet flytter hun ned til sin datter, der da bor i Horsens. Ane

Marie dør i en forholdsvis høj alder i 1943.                                           Ane Marie Kirstine Knudsen Overby ca. 1930?

 

Ane Maries bror, Knud Pedersen Overby, overtager gården i Hingeballe i 1892, og samme år bliver

han gift med Dorthea Margrethe Jensen, som  er født 16/10 1869 i Dræby, Munkebo Sogn, på Fyn.

Hendes far, forpagter Jens Jensen, dør af tyfus, da Dorthea er 2 år. Moderen, Kirsten Poulsen, bliver

gift igen med Hans Nielsen (Hans Fynbo) og parret flytter til Vinderslev Sogn, hvor Kirsten føder endnu

et barn, Laura Mathilde Nielsen, i 1878.  (Se Dorthea’s slægt – Hvam-slægten – her!) 

Knud og Dorthea får 6 børn, hvoraf ét dog dør allerede en uge efter fødslen. Den ældste, Eline Knudsen

Overby, bliver senere gift med Laurits Storgaard, Tanghus. Den næstældste, Peder Knudsen Overby,

overtager senere 10a og bliver gift med Olga Møller fra Serup.

Kirstine Margrethe Overby bliver gift med Anders Levring, og de bosætter sig på en ejendom ved Hinge

Søfald. Hans Peder Overby bliver gift med Agnes(?), og de bor først i Sjørring ved Hobro – senere i

Højbjerg ved Rødkjærsbro. Den yngste, Anna Mathilde Overby, bliver gift med Niels Hoberg, og de bo-

sætter sig på en ejendom i Sdr. Astrup i Hinge sogn.